fbpx

De administratie bestaat uit alle vastgelegde, papieren of digitale gegevens over de onderneming. 

Het gaat om:
de primaire bescheiden, die aan de basis liggen van de bedrijfsprocessen in de onderneming
de boekhouding, die de financiële gevolgen van deze transacties weergeeft
overige informatie, zoals onder meer adressenbestanden van klanten en leveranciers.

Primaire bescheiden zijn:

inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften, kaskwitanties, kasregistratie, contracten, ziekmeldingen, vervoerbewijzen, zakelijke agenda's, e-mails, belastingaangiften, opgave aantal gewerkte uren in de onderneming en in dienstverband
maatschapsrapporten, jaarrekeningen van deelnemingen
jaaropgaven van de bankrekeningen, WOZ-waarde van eigen woning en onroerend goed
overeenkomsten, jaaropgaven van werkgevers, et cetra

De boekhouding bestaat uit de financiële weergave van de transacties in dagboeken:

verkoopboek, inkoopboek, bankboek, kasboek en memoriaal inclusief voorafgaande journaalposten
(sub)grootboekadministratie, proef-en-saldibalans, grootboekkaarten, winst-en-verlies rekening en uiteindelijk de jaarrekening.