fbpx

Aanleveren van uw administratie

U kunt uw administratie alleen digitaal via Basecone aanleveren.
 1. E-mail – u ontvangt van ons uw eigen e-mailadres van Basecone;
 2. iPhone of Android – eenvoudig en snel met App Basecone Spenser rechtstreeks naar Basecone versturen. Met uw smartphone maakt u een foto van uw bonnetje of  factuur, vinkt af en klik op Verzenden;
 3. Uploaden via website met uw inloggegevens.

Wij verzoeken u om alle stukken in PDF-formaat tijdig en volledig aan te leveren:

 1. Verkoopfacturen op factuurnummervolgorde. Uiteraard mag er géén factuur ontbreken (ook de verkoopfacturen, die nog niet zijn voldaan). De factuurdatum bepaalt in welk tijdvak u de btw aangeeft. In dit geval voorkomt u de boete voor het indienen van uw btw-aangifte onjuist of onvolledig.
 2. Inkoopfacturen op datumvolgorde (ook de inkoopfacturen, die nog niet zijn betaald). De factuurdatum bepaalt in welk tijdvak u de btw aangeeft. U kunt de btw pas aftrekken als u de factuur hebt ontvangen, ook als de leverancier u de factuur te laat stuurt. Anders vervalt het recht op aftrek van de voorbelasting.
 3. Bonnen, kwitanties, kasopnamen uit de muur, van contante betalingen en ontvangsten op volgorde van datum.
 4. Op de facturen/bonnen die niet via zakelijke bankrekening zijn betaald gaarne opschrijven: betaald contant/via privé/via creditcard.
 5. Auto van de zaak: zorg dan dat alle kosten van uw zakelijke auto over de zakelijke rekening lopen. Zorg dat u een tankpas krijgt waarbij de betaling gekoppeld is aan uw zakelijke bankrekening. De aftrekbaarheid van benzinebonnen is afhankelijk van het bewijs dat uw bedrijf deze uitgave heeft gedaan.
 6. Vorderingen per einde boekjaar: Verkoopfacturen die betrekking hebben op dit boekjaar, maar worden gefactureerd in het volgende boekjaar. Deze opbrengsten hebben namelijk betrekking op dit jaar en moeten dus ook worden meegenomen in dit boekjaar.
 7. Schulden per einde boekjaar: Inkoopfacturen die betrekking hebben op dit boekjaar, maar worden in het volgende boekjaar ontvangen. Deze kosten hebben betrekking op dit boekjaar en moeten worden meegenomen in dit boekjaar.
 8. Kasboek, registerboek. U kunt kopen of Excel-bestand van Bee On Duty gebruiken. 
 9. Dagafsluitingen van kassasystemen inclusief afsluitbon en geldtelling.
 10. Zakelijke bankrekening(en):  Bankafschriften zowel in PDF als MT940-formaat tot de datum van de koppeling.
 11. Zakelijke hypotheek- en leningsovereenkomsten: hypotheekakte, jaaropgave.
 12. Belastingaanslagen, -aangiften, toeslagen, de mededelingen of verrekeningen van de belastingdienst
 13. Van onroerend goed transacties graag de notarisafrekening en de aktes.
 14. Opgave van de zakelijke gereden kilometers met uw privé auto. Indien u met de privé auto zakelijke kilometers rijdt, dienen de kilometers van deze zakelijke ritten bijgehouden te worden. Dit kan middels een kilometerberekening van de betreffende rit op bijvoorbeeld de ANWB-site. Belangrijk is dat alle ritten met zakelijke betrekking worden bijgehouden.
 15. Jaaropgaven van uw privé bankrekeningen, hypotheken, kapitaalverzekeringen, effecten, inkomsten uit dienstbetrekking en uitkeringen.
 16. WOZ-beschikking van uw eigen woning en de overige woningen.
 17. Lijfrentepremies: jaaropgave, polis, betalingsbewijzen, aangroeifactor. Het betalingsbewijs is het bankafschrift.
 18. Arbeidsongeschiktheidsverzekering: jaaropgave, polis, betalingsbewijzen van de betaalde premies en de ontvangen retourprovisie. Het betalingsbewijs is het bankafschrift.
 19. Jaarrekeningen van deelnemingen, maatschapsrapporten samen met winstbestemming/resultaatverdeling.
 20. Kopieën en overzicht van de vaste gegevens: KvK uittreksel, oprichtingsakten, statutenwijzigingen en fiscale eenheid beschikkingen opgenomen van de BV, afspraken met de Belastingdienst, een opgelegde conserverende aanslag of verleend uitstel van betaling voor een belastingaanslag in verband met beëindiging van een ter beschikkingstelling van een zaak, geldige ID van u en uw fiscale partner, BSN-nummers en geboortedata van u, uw fiscale partner en kinderen, testamenten, huwelijkse voorwaarden, koopakten vande eigen woning en alle andere gegevens die van belang zijn voor een langere periode.

Ter info:

Op alle stukken mag geschreven worden. Informatie over wat het precies is, is altijd welkom.
De zakelijke bankrekening wordt uitsluitend gebruikt voor de zakelijke inkomsten en uitgaven.
Wees bij het verrichten van zakelijke betalingen alert op het gebruik van uw zakelijke bankrekeningen.
Uw privé bankrekening is voor privé uitgaven. Houd het goed gescheiden.
Maak eens per maand (of vaker indien u wilt) een bedrag over van uw zakelijke rekening naar uw privé rekening. Zo voorkomt u dat bij het boeken van de zakelijke bankrekening ook privé transacties geboekt moeten worden. Dat scheelt tijd en dus kosten.