fbpx

Mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, in branches die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, vrijgesteld van belastingen. Deze Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is vrij te besteden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 24 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanvullende tijdelijke fiscale maatregelen vanwege Covid-19. Demaatregelen die een wettelijke verankering nodig hebben, worden opgenomen in het Belastingplan 2021. Vooruitlopend hierop wordt waar nodig een nog uit te werken goedkeurend beleidsbesluit gepubliceerd.

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de Kinderopvang of BSO kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Ook ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen, en dus wel gebruik maken van noodopvang, krijgen hun eigen bijdrage terug. Hiervoor hebben de brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen op vrijdag 20 maart 2020 een intentieverklaring getekend.