fbpx

U hebt het als ondernemer al druk genoeg met ondernemen. Op grond van de wet is iedereen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent verplicht om een administratie te voeren. Ook belastingwetten leggen administratieve verplichtingen op. Uit de administratie moeten de gegevens duidelijk blijken voor de heffing van belasting. De administratie moet ook binnen redelijke tijd controleerbaar zijn; dit geldt zowel voor de papieren als elektronische gegevens. De gegevens moeten doorgaans zeven jaar worden bewaard, voor zover in andere wettelijke bepalingen niet anders is bepaald. Als ondernemer bent u verplicht om de administratie in te richten, belastingaangiften te doen en belastingen en premies te betalen.
Met Bee On Duty bent u verzekerd dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van uw administratie aan de wettelijke eisen voldoet. Het is belangrijk een goede administratie op te zetten en bij te houden, bij voorkeur digitaal. Niet alleen omdat u als ondernemer wettelijk verplicht bent om een goede administratie bij te houden en te bewaren. Het helpt u ook om op tijd nieuwe ontwikkelingen te voorzien, daarop in te spelen en op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Met een goede administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt en houdt u overzicht. Het is dan ook veel gemakkelijker om uw aangifte in te vullen.
U bewaart dus: bonnetjes, telstroken, agenda's, verstuurde en ontvangen rekeningen en zelfs aantekeningen en kladjes, u ordent uw gegevens en informatie. Bee On Duty zorgt ervoor dat uw bedrijf op de voorgeschreven wijze deze informatie presenteert.
Bee On Duty biedt u aan:
  • het inrichten van administraties
  • begeleiden in het opzetten van een goede administratie zoals adequate (primaire) vastleggingen van de bedrijfsprocessen, het bijhouden van de kasadministratie en de juiste codering voor de boekhouding (als u dat zelf doet)
  • het voeren van de boekhouding
  • het samenstellen van jaarrapporten en jaarrekeningen
  • het samenstellen van tussentijdse rapportage
  • het verzorgen van fiscale aangiften
  • het verzorgen van de salarisadministratie
  • het geven van belastingadviezen
  • het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek- en bezwaarprocedures
  • het optreden als gemachtigde voor ondernemers uit andere EU-landen